Circle City Info

Nuwe waardasie rol vir Matjhabeng Huiseienaars

Elke eiendom in Suid-Afrika het n munisipale waarde, en hierdie waarde word op u munisipale rekening aangedui. Hierdie bedrag is van uiterste belang en moet elke huis eienaar weet wat sy munisipale waardasie is.

Elke eiendom in Suid-Afrika het n munisipale waarde, en hierdie waarde word op u munisipale rekening aangedui. Hierdie bedrag is van uiterse belang en moet elke huis eienaar weet wat sy munisipale waardasie is.

Hierdie munisipale waardasie van u eiendom bepaal wat die maandelikse erfbelasting verskuldig aan u munisipaliteit is.   Die munisipale waardasie word bepaal aan die hand van ‘n aantal faktore en formules in terme van die munisipale waardasie beleid en Munisipale wetgewing.  Die munisipale waardasie is nie noodwendig gelykstaande aan markwaarde nie, maar volgens wet moet dit eintlik gelykstaande wees.

Matjhabeng is verplig, soos elke ander munisipaliteit in die land, om

  • eiendomme in sy distrik te waardeer,
  • n waardasie rol te publiseer en
  • na insae deur die publiek, die waardasie rol te implimenteer.

Die waardasie rol is gewoonlik beskikbaar op die munisipaliteit se webtuiste en is ons tans in afwagting van die publikasie daarvan.  Die munisipale rol sal die volgende inligting bevat wat u moet nagaan: 

  • die naam van die rol (woonbuurt) waarop u eiendom nou verskyn,
  • die voorgestelde kategorisering van u eiendom (watter werksaamhede word op die eiendom toegelaat – residentieel or kommersieel)
  • waar(plek) u die inhoud van sodanige rol kan inspekteer.

Hierdie rolle bevat slegs eiendomsinligting soos beskrywings, waardasies en kategoriserings; dit bevat nie redes waarom die munisipaliteit dit gekies het nie.

Soos per Munisipale Publikasie sal die nuwe waardasie rol teen 31 Januarie 2021 gepubliseer word deur  Matjhabeng en sal eienaars dan insae kan kry in die rol.

Op 1 Julie 2021 tree die nuwe waardasierol vir Matjhabeng munisipaliteit in werking en sal huis eienaars outomaties n aanpassing op hul munisipale rekening opmerk teen einde Julie 2021, indien hulle nie beswaar aanteken nie.  Indien u waardasie hoër is as in die verlede, sal u erfbelasting outomaties verhoog.

As eienaar, is dit u verantwoordelikheid om u huidige eiendomswaardasie in die munisipale rol na te gaan en indien u nie saam stem met die waardasie nie die nodige beswaar  aan te teken by Matjhabeng.  Dit is belangrik dat u die die korrekte wyse gebruik om die beswaar aan te teken en dit ook aanteken binne die voorgeskrewe tydperk van 30 – 90 dae.  Die munisipalteit sal u beswaar oorweeg en dan n bevinding maak.  Indien nodig sal n her-waardasie goedgekeur word, of u versoek word om waardasies in te handig.  Geen laat besware sal aanvaar word nie en sal u na einde Julie maar moet vrede maak met die bedrag indien u nie nou daarop reageer nie

Neumann van Rooyen is gereed om hierdie dispute namens u te hanteer en deur te voer by Matjhabeng. Hou gerus ons Neumann van Rooyen facebook blad en webtuiste dop vir inligting oor die publikasie van die rol.

Indien u enige vrae het kan u gerus met Dries Knoetze  van ons kantore kontak maak by 057 916 6666 / dries@nvrlaw.co.za vir verdere inligting.

Sponsored Article for Neumann van Rooyen Attorneys

Sluit aan vir ons Welkom City Stad Facebook Bladsy Nuusbrief.

Subscribe to Welkom City Stad Facebook Page Newsletter.

Kry die jongste Goudveld nuus en inligting van Welkom City Stad Facebook Bladsy per epos.

Receive the latest Goldfields news and updates from Welkom City Stad Facebook Page.


Nou Praat Jy - Leave your Comments

Follow Us

Recent Posts

Pure Natural Oxygen
Website Design and Digital Solutions
Take-Aways.co.za
Disinfecting Services Goldfields Welkom
error: Content is protected !!